Tvätta tak och fasad / Takrengöring

Vi tvättar hela ditt hus med mobila och smidiga verktyg.

Tvätta och behandla tak och fasad / Takrengöring

Rent Hus Blekinge är specialister på att snabbt och säkert rengöra tak och fasader. Vi kan också behandla ytorna med Grön-Fri vilket motverkar ny missprydande påväxt av alger och lav.

Arbetet utförs till stor del från marknivå och når arbetshöjder på upp till 20 meter med hjälp av våra lätta och smidiga kolfiberverktyg. Skylift eller byggställningar behövs inte vilket innebär att det inte finns någon risk att marken förstörs av hjulspår och liknande. Systemen är mobila och monteras snabbt ihop. På bara några minuter kan arbetet påbörjas och systemen drivs antingen från ett vanligt väggutag eller ett mobilt elverk.