Takvård: Tvätt och behandling av tak samt takrengöring

Rent Hus Svea AB är specialister på att snabbt och säkert rengöra tak och fasader. Vi kan också behandla ytorna med Grön-Fri vilket motverkar ny missprydande och skadande påväxt av alger, lav och mossa.

Arbetet på taket utförs till stor del från taknivå med lätta och smidiga specialverktyg för att skrapa rent taket från mossa och påväxt för en ren och fin yta att behandla på, detta gör inte bara att behandlingen appliceras jämt på taket men det ger också ett fint utseende direkt efter första dagen och jämn skydd över hela taket.

Rent Hus Svea AB tar säkerhet på högsta allvar och har tränat samtliga arbetare i höjdsäkerhet och fall säkerhet med skyddsutrustningar specialanpassad till takytor.

Vad innebär en offert från Rent Hus Svea AB?

En offert från oss utan extratjänster hamnar på 6.900 för bara behandling och 12.900 kr för skrapning och behandling efter rotavdrag (baserat på en takyta på ca 200 kvm, priset gäller 2022). Priset varierar på kvm samt om förarbete innan behandling behövs.

När du väljer att anlita Rent Hus Svea AB är detta vad du kan förvänta dig:

 • Vi gör alltid en kostnadsfri offert där resa samt besiktning av ditt tak ingår.
  För att fastställa den mest lämpliga behandlingen/metoden för just ditt tak behöver vi komma ut och besiktiga taket samt arbetsyta, det kan vara simpel behandling eller skrapning och behandling av tak som behövs.
  Åtkomlighet samt tak säkerhet är också otroligt viktigt, vi ser över om det finns skydd vi kan utnyttja på taket så som takbryggor, vilket även behövs för sotare och all framtida takarbeten.
 • Efter besiktning får du en offert för vad vi kan göra för ditt tak.
  I offerten finns detaljerad information om det som diskuterades på plats och vi hjälper dig med rot-avdraget, detta kommer även att vara tydligt på offerten, vad som är rot-berättigat avdrag.
 • Våra takvårdsbehandlingar kommer med garanti.
  Vi behandlar hela taket och ser till att all påväxt upphör. Alla behandlingar följs upp för att säkerställa ett fullgott resultat, har man dessutom vår takvårdsabonnemang så tar vi hand om ert tak och besiktigar det en gång per år och tömmer hängrännor mm.
 • Vi erbjuder er ett takvårdsabonnemang.
  Vi erbjuder idag en takvårdsplan som uppföljning efter takvårdsbehandlingar. Utöver att följa upp ert tak för att se att ett fullgott resultat har uppnåtts så kommer vi ut en gång per år och tömmer hängrännor från löv och diverse biprodukter, besiktar ert tak och berättar för er när nästa behandling skulle behövas – har ni vår takvårdsplan behöver ni inte oroa er för att taket förfaller, vi håller koll på taket. Ni får dessutom 10% rabatt vid varje behandlingstillfälle som skulle uppstå (10% på 6900 sek för upp till ca. 200kvm).

Ni kan luta er tillbaka och lita på att ert tak är säker i Rent Hus Svea AB:s händer.

Allt fler svenskar har ett ökat problem med att mossa växer på deras tak, men vad gör mossan och är det verkligen ett problem?

Mossa binder tills sig vatten och fukt på samma sätt som en tvättsvamp som alla har vid vasken hemma. När tvättsvampen blir full så blir den tung och ur den sipprar överflödigt vatten, precis som mossa. Om oturen är framme tränger sig vattnet in genom/mellan takpannorna och ner till takläkten och undertaket vilket kan orsaka röta, vattenskador och mögelangrepp.

Vad är de vita/bruna fläckarna på mitt tak? Vad gör de där? Är detta ett problem?

Lavar är en symbios mellan en eller flera svampar och alger
Levade lavar (som man hittar på bland annat tak, berg och sten vid havet och kan även förekomma på båtar) utsöndrar lavsyror som bryter ned stenmaterial, liksom betong och tegeltakpannor men de slår även ner rötter i porerna och drar ner vatten som kan på sikt orsaka frostsprängningar i takpannorna.

Jag har provat att skrapa och högtryckstvätt på lavar men de kommer tillbaka.

Lavars mikroskopiska rötter ligger kvar i porerna i takpannorna och är omöjliga att tvätta och skrapa bort, Lavar får sin näring från solen och de kommer då tillbaka. För att stoppa angreppet behövs det medel som förhindrar näringsupptaget så att de inte kan växa eller komma tillbaka.

Att högtryckstvätta ett tak är ett väldigt omdiskuterat ämne och det är bevisat att det är farligt. Inte nog med att högtryck inte fungerar mot lavar, den sliter bort det skydd som alla takpannor redan försetts med och försvagar taket, inte bara i konstruktion utan även mot framtida skydd mot att lavar återkommer.

Använder man högtryck kan man även skjuta in vatten in under takpannornas överlappning och tvinga ner mycket vatten över läkt och undertaket, vilket på sikt kan orsaka ett mycket dyrt och onödigt takbyte. Av denna anledning högtryckstvättar inte Rent Hus Blekinge AB några tegel- eller betongpannor.

Vad kan jag då göra för att bli av med mossan och lavar?

Det finns bara ett sätt att bekämpa lavar och mossa och det är att utesluta en av de tre beståndsdelar som mossa och lav behöver för att kunna leva och frodas.

Påväxten behöver solljus, vatten och näring för att kunna växa – då solljus och vatten är omöjligt att begränsa så kan man bara bekämpa påväxten genom att strypa tillkomsten av näring.

Idag finns det flera olika kemiska produkter som man kan använda för att förhindra att påväxten får näring, vi på Rent Hus Svea AB använder Grön-Fri Proffs från Jape.

Grön-Fri Proffs är biologiskt nedbrytningsbar och är skonsam mot människor och djur så länge det hanteras med försiktighet och med kunskap.

Vad gör Grön-Fri Proffs?
Grön-Fri Proffs stoppar omedelbart tillväxten av mossa och påväxt vid behandling. Därefter låter man vädret tvätta rent taket från laven, denna process tar några månader för att laven skall försvinna, men det är skonsamt för taket.

Vi utför även: