PT Professional

Vi köper våra produkter och maskiner från PT Professional i Karlskrona.

Eftersom PT Profesional har mängder av produkter som är miljövänliga har vi valt att köpa de produkter vi använder från dem. Vårt mål är att vara så miljövänliga som möjligt.

Läs mer om PT Professional >>

Z-Water – bäst för hälsa och miljö

Z-Water X-power är ett Svanenmärkt högeffektivt alkaliskt vatten som ersätter alla traditionella rengöringsmedel för daglig rengöring.

På Rent Hus Svea AB använder vi Z-Water X-power som är ett helt nytt rengöringsmedel som passar för all daglig rengöring. Vi gör det därför att det är det bästa alternativet för både hälsa och miljö eftersom det inte innehåller några skadliga kemikalier och lämnar därför heller inga rester av kemikalier på rengjorda ytor.

Z-Water X-power är ett alkaliskt vatten för professionella användare framtaget med ny japansk teknologi. Lämpliga användningsområden är t ex hem, kontor, sjukhus, skolor och utrymmen där livsmedel hanteras. Z-Water X-powers mycket höga rengöringseffekt verkar omedelbart och löser utan kemikalier effektivt upp fett och smuts vilket gör produkten unik på marknaden. All hantering är ofarlig och produkten ger inga skadliga sprayångor. Z-Water X-power är biologiskt nedbrytbar och består av 99,83% vatten.

Grön-Fri – Effektiv behandling av tak och fasad.

Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år.

Grön-Fri har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare.